Protivín veterina

Střevní intususcepce může skončit úhynem zvířete


Jedním z velmi nepříjemných, a v pokročilém stadiu i hodně nebezpečných jevů v životě zvířat, je střevní intususcepce. Jedná se o teleskopické složení jednoho úseku střeva do druhého, a to při nesrovnalosti v mobilitě, pohybu, střev. Následně dojde k obstrukci, tedy neprůchodnosti střeva. U mladých psů a koček je nejčastěji příčinou zánět střev způsobený viry. Dále pak parazitární infestace, zamoření střev, a v neposlední řadě dietetická chyba, nežádaná změna správné výživy. U starších se intusucepce vyskytne při neoplazii. Jev je o to více nebezpečný, že není patrný pouhým okem. Musí se proto vydefinovat z možných diagnóz. Mezi prvními příznaky je signál, že se zvířata chovají jinak než když jsou zdravá.

Výrazná je změna nálady – zvíře má útrpný pohled, bývá nahrbené, opatrně chodí a prokazuje bolestivost. Při pohmatu na dutinu břišní nevydává žádné obvyklé hlasové zvuky. Například pes nekňučí ani neštěká. Vysvětlení, proč i při pocitu bolesti, nereaguje, je jednoduché. Při podobných projevech by si více namáhal břišní svaly a tím by trpěl ještě větší bolestí.

Pro zvířata je střevní intususcepce velmi bolestivá. Dochází k jevu, že zvíře není ochotné k pohybu. Jedním z příznaků je opakované zvracení postiženého zvířete. Jedinec má při tomto onemocnění potřebu konzumovat atypickou stravu, aby se vyčistil.

Mimo jiné vyhledává a konzumuje atypické látky, například  molitan, trávu, hlínu. Následuje zvracení, které se v krátkých intervalech opakuje. Do těla se z postiženého úseku střeva dostávají bakterie a střevo rychle otéká. Zároveň začíná nekróza, tedy odumírání úseku střeva. Při tomto jevu se rozvíjí sepse, otrava krve, která se spojuje s infekcí.

Čím dříve chovatel reaguje, tím lépe

Při diagnostikování tohoto onemocnění je každopádně nutné nabrat a otestovat vzorek krve. Při laboratorním vyšetření krve zvířete jsou jeho základní biochemické parametry zvýšené. Onemocnění doprovází dehydratace, nedostatek tekutiny v těle, a dále je v krvi snížené množství krevního barviva – hemoglobinu. Testy potvrzují onemocnění i výrazné zvýšení pankreatické amylázy ze slinivky břišní a hladin jaterních enzymů.

Příčin tohoto onemocnění může být více. Stává se, že je následkem zánětu střev. Zvíře může mít i vrozenou indispozici či jinou podobnou vadu. Jediný možný způsob léčby střevní intususcepce je chirurgický zákrok. Pokud chovatel rychleji reaguje a operace je provedena včas, zvířeti se uleví a uzdraví se. Proto platí, že čím dříve k operaci dojde, tím lépe pro všechny zainteresované.

střevní invaginace

Co ukazuje snímek: Na snímku je zachycený stav střevní invaginace, neprůchodnosti střeva. Vznikla následkem ucpání ileocekální chlopně mezi tenkým a tlustým střevem trichobezoárem, chomáčky z chlupů . Tenké střevo se následkem neprůchodnosti od svého zadního segmentu plnilo plynem. Při operačním zákroku bylo intususpencované střevo reponováno, vráceno do původního stavu. Intususcepce tím byla odstraněna. Z tlustého střeva bylo při nutném čištění nejdůležitější vyjmout trichobezoár, který způsobil prvotní příčinu tohoto onemocnění zvířete.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *